O nás

Jsme dětský národopisný soubor z královského města Kyjova kde tančí, zpívá a hraje na sedmdesát dětí ve věku od čtyř do patnácti let aktuálně rozdělených do dvou skupin. Kolektiv mladých a dětských muzikantů také hraje v cimbálové muzice Kyjovánku.

Působíme v samotném městě Kyjově a věnujeme se rozvíjení dětského folkloru a tradic na kyjovském dolňácku. Za dobu naší existence prošlo souborem mnoho generací dětí a mnozí z nich si zde upevnili svůj vztah k folklóru, písním a lidové slovesnosti a tu i nadále rozvíjejí jako tanečníci, muzikanti a udržovatelé nejenom kyjovských zvykoslovných tradic i v dalším již dospělém životě. Tancujeme, zpíváme a hrajeme v tradičních severokyjovských krojích.

Po roce 2021 se výrazně obměnila členská základna i vedoucí tanečních složek souboru, kterými aktuálně jsou Jana Jelínková, Jarmila Bochýnková, Agáta Šalšová a Adéla Růžičková. Soubor funguje v rámci spolku Folklorní sdružení Kyjov, organizačně jej vede Leoš Poruba.

Dětský národopisný soubor Kyjovánek reprezentuje dětský folklór při nejrůznějších příležitostech zejména v Kyjově a na folklórních festivalech a nejrůznějších vystoupeních v rámci České republiky. Stále se snažíme udržovat tradice a dobré jméno našeho souboru. Podařilo se nám to i v roce 2023, kdy náš soubor postoupil přes okresní a krajské kolo, aby reprezentoval Jižní Moravu v celostátním kole Přehlídky dětských folklórních souborů v Jihlavě. Také letos jsme dostali od odborné poroty zvláštní ocenění.

 

Malý Kyjovánek 4–10 let

Nejmenší drobotina a mladší děti, která poznává, co folklor obnáší a co to je vlastně za krásu, učí se tancům, hrám a říkadlům především od svých starších kamarádů. Aktuálně ji navštěvuje přibližně deset chlapců a dvacet dívek. Skupinka se schází vždy v pátek od 16:30 do 18:00 v sále malé tělocvičny kyjovského gymnázia a střední zdravotnické školy.

Velký Kyjovánek 10–16 let

Třicítka mladých kamarádů, kteří se věnují folkloru téměř od plenek a dnes už jsou to ostřílení dětští tanečníci a zpěváčci, kteří reprezentují náš soubor, své město a kraj všude možně, kde se dá. Taneční složka funguje již přes patnáct let, je pravidelně doplňována šikovnými dětmi z Malého Kyjovánku a prošli jí již generace mladých folkloristů působících nadále nejenom v rodném kyjovsku. Skupinka se schází vždy v pátek od 18:00 do 20:00 v sále malé tělocvičny kyjovského gymnázia a střední zdravotnické školy.

 

Mladežnická cimbálová muzika Kyjovánek

Mládežnická cimbálová muzika vznikla již na počátku nové éry souboru a od té doby seskupuje tanečníky i muzikanty, kteří doprovází taneční složky během vystoupení. Za dobu její existence jí prošlo mnoho výborných mladých muzikantů, kteří se lidové hudbě nadále věnují i po odchodu z řad členů Kyjovánku. Cimbálová muzika se také reprezentuje i samostatně, například během vánočních a jiných koncertů.

Aktuálně, od druhé poloviny roku 2023 hledáme nové muzikantské posily. Hraješ na lidový hudební nástroj? Ozvi se organizačnímu vedoucímu a dojdi za námi. Třeba tě vezmeme do party :-)

 

...a historie Kyjovánku ...

Kořeny Kyjovánku sahají do roku 1975, kdy v Kyjově působilo až šest skupin dětí a mláděže, věnujícíc se folklóru a tradicím. V roce 1998 vznikl dětský národopisný soubor Kyjovánek pod vedením Hany Vašulkové. Tento získával slávu nejenom doma, ale také na zahraničních turné, třeba v roce 2011 úspěšným zájezdem do jihoasijského Taiwanu. Od roku 2013 vedla soubor Adéla Klingelová, Naďa Klimešová a autorem choreografií a vedoucím muziky byl dlouhodobě Pavel Růžička. Soubor nadále zpracovával převážně dětský folklorní materiál z regionu Kyjovského Dolňácka, který poté úspěšně prezentoval nejen na festivalech v České republice, ale i v zahraničí (Chorvatsko, Polsko, Rusko, Turecko…). Soubor se také pravidelně účastnil soutěžních přehlídek dětských folklorních souborů, které se pořádají jednou za dva roky. V letech 2003–2017 byl několikrát vybrán, aby reprezentoval Jižní Moravu v celostátním kole v Jihlavě. Několikrát zde také dostal zvláštní ocenění a díky tomu se řadí mezi nejlepší soubory v České republice.

V roce 2023 se Kyjovánku opět podařilo zabodovat a získat ocenění v celostátním kole soutěžní přehlídky dětských folklórních souborů v Jihlavě.

Kyjovánek kromě festivalů také rád rozdával radost svým vystoupením v domovech důchodců či v ústavech sociální péče nebo každoročně při vánočních koncertech.

Autory mnoha choreografií byli Hana Vašulková, Adéla Klingelová a Pavel Růžička.